title
 

GRUPY TANECZNE

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opisem wszystkich grup tanecznych działających w strukturach Zespołu. W razie wszelkich pytań, prosimy o wiadomości na adres mailowy podany w Kontakcie.

 

MALUSZKI

Na najmłodszych uczestników czekają w Harnamie zajęcia umuzykalniające. Na zajęciach dzieci nauczą się prostych kroków tanecznych, piosenek ze szczególnym uwzględnieniem uwrażliwienia na muzykę. Wszystkie ćwiczenie są prowadzone w formie zabawy, wykorzystują swobodną dziecięca ekspresję i radość płynącą z tańca i śpiewu. Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie pianina.

Prowadzący: Monika Pacyna

 

ŚPIEW

Zajęcia śpiewu zawierają ćwiczenia dykcyjne, oddechowe oraz emisyjne. Na zajęciach dzieci uczą się piosenek które, wykonują w zespole ale również solo. Oprócz zdobywania warsztatu wokalnego dzieci uczą się interpretować treść piosenek oraz wykonywać je z ruchem w przestrzeni. Ćwiczenia wykonywane w formie zabawy mają rozbudzić radość ze wspólnego muzykowania.

Prowadzący: Dorota Kuźnicka

 

GRUPA I

Program Grupy I również zawiera się w formule zajęć umuzykalniających lecz ze zwiększonym naciskiem na dyscyplinę ruchową: kształtowanie prawidłowej sylwetki, wzmocnienie gorsetu mięśniowego oraz naukę kroków tanecznych. Nadal jednak podstawą zajęć jest wspólna zabawa, taniec, nauka piosenek oraz rozbudzanie naturalnej dziecięcej ekspresji.

Prowadzący: Monika Pacyna

 

GRUPA II

Jest to pierwsza grupa wprowadzająca małych tancerzy w tajniki tańca ludowego oraz kuluary sceny. W trakcie zajęć podopieczni poznają podstawowe ćwiczenia taneczne zaczerpnięte z techniki tańca klasycznego, charakterystycznego oraz ludowego. Dzieci nabywają prawidłową postawę oraz świadomość własnego ciała. Mali adepci tańca poznają podstawy kroków narodowych i ludowych, zasady poruszania się po scenie oraz tańca w parze. Prócz ćwiczeń rozwijających technikę taneczną, w trakcie zajęć nie brak zadań aktorskich oraz zabaw zaczerpniętych z kultury ludowej, które wpływają na ekspresję i wyraz artystyczny dzieci. Zwieńczeniem pracy grupy są występy pod koniec każdego semestru, w trakcie których nasi tancerze prezentują poznane układy chorograficzne. W ramach pracy grupy odbywają się zajęcia ze śpiewu. Zajęcia prowadzone są przy akompaniamencie fortepianu.

Do grupy II trafia każde dziecko, nim zostanie ono przydzielone do grupy III. Przejście do starszej grupy zależne jest nie od wieku ani stażu, a od indywidualnych możliwości danego tancerza.

Prowadzący: Elżbieta Niezgodzka

Akompaniament: Łukasz Skonieczny

Śpiew: Dorota Kuźnicka

 

GRUPA III

Grupa III jest najstarszą z grup dziecięcych. Podopieczni kontynuują pogłębianie wiedzy tanecznej zawartej w programie grupy II. W ramach rozgrzewki tancerze poznają podstawy techniki tańca klasycznego wraz z terminologią, a także równomiernie rozwijają podstawowe cechy motoryczne (siłę, szybkość, gibkość, wytrzymałość, koordynację), poprzez intensywne sekwencje ruchowe dostosowane do indywidualnej motoryczności każdego dziecka. W trakcie pracy nad repertuarem kładziony jest nacisk na charakter wykonawczy danego tańca. Dzieci uczą się rozróżniać regiony na podstawie kroków, melodii, sposobu tańczenia oraz strojów ludowych. Nabywają również świadomość w odróżnianiu folkloru tradycyjnego od stylizowanego. W skład repertuaru grupy III wchodzą zarówno tańce narodowe jak i regionalne. W ramach pracy grupy odbywają się zajęcia ze śpiewu. Zajęcia prowadzone są przy akompaniamencie fortepianu.

Przejście do grupy młodzieżowej zależne jest nie od wieku ani stażu, a od indywidualnych możliwości danego tancerza.

Prowadzący: Elżbieta Niezgodzka

Akompaniament: Łukasz Skonieczny

Śpiew: Dorota Kuźnicka

GRUPA MŁODZIEŻOWA

Grupa młodzieżowa stanowi kontynuację pracy poprzedzających ją grup dziecięcych, jest jednak otwarta także na nowych uczestników.
Młodzież rozwija umiejętności ruchowe i taneczne poprzez ćwiczenia wzmacniające, kondycyjne, koordynacyjne, zgłębia kolejne tajniki techniki klasycznej w pracy przy drążku, na środku sali i na przekątnej. Nacisk kładziony jest zarówno na indywidualny rozwój jak i umiejętność tańczenia w parze, oraz współdziałania w grupie, ważnym elementem zajęć jest także praca nad wyrazem scenicznym i swobodną ekspresją w tańcu. Uczestnicy zajęć doskonalą umiejętność wykonywania wszystkich pięciu polskich tańców narodowych oraz tańców regionalnych, poznają nowe kroki i choreografie. Repertuar grupy młodzieżowej wciąż poszerza się, dając uczestnikom zajęć szansę na ciągły rozwój i perspektywę awansowania w przyszłości do grupy reprezentacyjnej.
Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie fortepianu.

Prowadzący:

Akompaniament: Łukasz Skonieczny

Śpiew: Dorota Kuźnicka

GRUPA REPREZENTACYJNA

Grupa reprezentacyjna to ostatni etap ścieżki ludowej w Zespole. Zajęcia stanowią kontynuację wiedzy zdobytej w poprzedniej grupie (młodzieżowej lub przygotowawczej), jednak rozbudowanej o znacznie trudniejsze choreografie, ćwiczenia wzmacniające, koordynacyjne. W ramach zajęć uczestnicy kontynuują naukę tańca klasycznego i ludowego, przeplatanymi ćwiczeniami zaczerpniętymi z technik współczesnych. Tancerze zgłębiają również tajniki prawidłowej emisji głosu oraz śpiewu.
Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie fortepianu.

Prowadzący: Maria Kuśnierz

        Śpiew: Dorota Kuźnicka

Akompaniament: Łukasz Skonieczny

GRUPA DOROSŁA

Grupa została zawiązana przez dawnych tancerzy Zespołu, którzy w dalszym ciągu aktywnie rozwijają swoje umiejętności taneczne. Zajęcia oparte są o technikę tańca klasycznego, z elementami ogólnorozwojowymi oraz tańcem ludowym. Grupa skierowana jest również do rodziców młodszych członków Zespołu, a także osób dojrzałych chcących rozpocząć swoją przygodę z tańcem.

Prowadzący: Krystyna Urbaniak

Akompaniament: Jan Skonieczny