GRUPA OFF HARNAM

Grupa OFF Harnam działa w strukturach Zespołu Tańca Ludowego Harnam od 2008 roku.
Swoją działalność Grupa OFF Harnam rozpoczęła w 2008 roku z inicjatywy wieloletniej tancerki Harnama – Joanny Wolańskiej. Pierwsze projekty i działania grupy wiązały się z rozwijaniem stworzonego przez Wolańską nowego stylu tanecznego – Folk jazzu. Przełomem w działalności GOH był przygotowany na jubileusz 65-lecia Harnama spektakl „Korzenie”(2012). Przyczynił się on do pozyskania wielu nowych tancerzy, a także stał się wyznacznikiem głównego nurtu działania grupy. Wkrótce repertuar poszerzył się także o projekty nie związane z folklorem, za sprawą spektakli dyplomowych Malwiny Zawiślak („Parasomnia”), Karoliny Lewińskiej („Mehl Cafe”) i Joanny Wolańskiej (Brain Worms). Obecnie Grupa OFF Harnam otwarta jest na wszelkie działania i projekty taneczne i teatralne, wciąż jednak uznając inspiracje polskim folklorem za główny wyznacznik ich stylu.

Pole działania grupy jest bardzo szerokie, obejmuje m.in taniec jazzowy,taniec współczesny, a także różnorodne formy taneczno-teatralne i performatywne, jednak w większości projektów grupa inspiruje się polskim folklorem, sięgając zarówno do tańców ludowych jak i ludowych obrzędów, legend i baśni. Grupa OFF Harnam jest także jedynym reprezentantem oryginalnego stylu tanecznego- Folk Jazzu. Folk jazz wykorzystuje charakterystyczne kroki oraz gesty zaczerpnięte z polskich tańców ludowych (głownie narodowych), które następnie są przekształcane i poddawane daleko idącej stylizacji przez co zyskują zupełnie nową jakość. Elementy ludowe przeplatają się tu z elementami zaczerpniętymi z techniki jazzowej, ale także współczesnej.