title

Sylwia Karpińska-Majchrzak

 

Sylwia Karpińska-Majchrzak

kierownik kapeli

Urodzona w 1987 roku w Łodzi. Naukę gry na klarnecie rozpoczęła w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, w klasie klarnetu mgr Przemysława Kędzi (2002-2006). Aktywnie uczestniczyła w życiu artystycznym szkoły prowadząc działalność koncertową jako solista i kameralista występując w Polsce i za granicą. Naukę swą kontynuowała pod okiem mgr Ryszarda Ryczla w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie prężnie działała w kierunku kameralistyki. W roku 2012 zdobyła tytuł magistra sztuki z oceną bardzo dobry z wyróżnieniem.
Laureatka licznych konkursów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim
i regionalnym.

Do najważniejszych osiągnięć zalicza:
I nagroda w kategorii Zespołów Kameralnych w VIII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Rozrywkowej i Popularnej (Giżycko 2008)
I nagroda na XIV Mławskim Festiwalu Akordeonowym (Mława 2008)
I nagroda w kategorii Zespołów Kameralnych w XIII Regionalnym Konkursie w Piotrkowie Trybunalskim, 2008
II nagroda w kategorii Zespołów Kameralnych na XV Mławskim Festiwalu Akordeonowym (Mława 2009)
I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych w Puli (Chorwacja 2007)
I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych w Morawskich Toplicach (Słowenia 2007)
I nagroda w kategorii Zespołów Kameralnych na XIII Słupeckich Spotkaniach Muzycznych, 2007
Wyróżnienie w III Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym, kat. zespołów kameralnych, (Szczecin 2007)
Wyróżnienie w kategorii solowej w III Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym, (Szczecin 2007)
Wyróżnienie w VIII Festiwalu Klarnetowym , kat. Zespołów kameralnych – kwartet klarnetowy ( Piotrków Tryb. 2009 )
Wyróżnienie w IX Festiwalu Klarnetowym ( Piotrków Trybunalski,10-14.maja 2011)

Swoje umiejętności doskonaliła pod kierunkiem cenionych pedagogów dyscypliny artystycznej biorąc czynny udział w kursach, lekcjach mistrzowskich, warsztatach klarnetowych oraz makroregionalnych przesłuchaniach prowadzonych przez Florent Heau, Jana Jakuba Bokuna, Aleksandra Travallini, Antonia Saiote, Arkadiusza Adamskiego, Romana Witaszka, Wojciecha Mrożka, Marka Schillera, Andrzeja Janickiego, Juliana Blissa, Zoltana Kovacsa, jak i też warsztatach muzyki współczesnej prowadzonych przez prof. Elżbietę Rosińską, ad. Janusza Patera.

Prowadzi ożywioną działalność koncertową występując m. in. w Akademii Muzycznej im Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi – Sesja Musica Moderna (2006, 2008, 2009,2013,2015) i koncert z Florentem Heau (2008), Parafii Niepokalanego Poczęcia MNP.
w Grotnikach – koncert kameralny z cyklu XV i XVI Lato z Muzyką (2008, 2009), Łódzkim Domu Kultury, Muzeum Kinematografii, Klubie Nauczyciela, Wytwórni Toya, Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych – koncert z cyklu „Polihymnia z Indeksem” oraz koncert „Wcale nie niestety-cztery klarnety”(2008, 2009,2016), Starym Klasztorze w Łagiewnikach- XXII Festiwal Muzyki (2009), na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki ulicznej „TrotuArt”, Telewizji Regionalnej TVP3 i TVP2- „pejzaż z kulturą w tle”, oraz wielu innych miejscach na terenie województwa łódzkiego.
Z zespołem Harnam zwiazana od dziecka koncertowała na terenie Polski i poza jej granicami.
2008 – Hiszpania, Rumunia
2007 – Łotwa, Finlandia
2006 – Węgry, Francja
2005 – Niemcy, Turcja, Czechy
2004 – Francja
2003 – Turcja, Szwecja
2002 – Turcja, Jugosławia, Węgry

W roku 2012 objęła kierownicze prowadzenie kapeli muzycznej Zespołu Harnam. Pod jej kierownictwem Zespół zdobył I miejsce na X Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej.

Od 2011 roku jest nauczycielem muzyki, klasy klarnetu w Społecznej Szkole Muzycznej I-go Stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi. Obecnie funkcję ta pełni
w Miejskiej Szkole Muzycznej I-go Stopnia w Gostyninie.